• info@kocaelisehir.com
  • 0 850 304 1 750
2145 ZİYARETÇİ
  • ÜRÜN KODU: 20226
  • FİYATI: 11,00

Çatı İzolasyonu, binanın yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuktan koruyan, tamamlayıcı bir parçasıdır. çatısız bir bina yada binasız bir çatı düşünülemez. 
çatı, biçimi ve konstrüksiyonu binanın karşı karşıya kaldığı iç ve hariç koşullar ile kullanıcı gereksinimlerinin optimizasyonunu sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. Tasarımcı bu optimizasyonu sağlayabilmek için Sistem Açılım Seviyesi (SAS) bakış açısından, çatının açılım seviyesindeki düzeyini belirlemek ve bu SAS’a göre sistemin tasarımını etkileyen ve uyulması zorunlu üst sistem verileri ile tasarımcının elindeki seçimsel nitelikli alt sistem verilerinin sentezini yapmak zorundadır. çatı, binanın bir alt sistemi olduğundan öncelikle SAS’ta açılım seviyesi belirlenmelidir. öncelikle, SAS’ta çatının yeri belirlenir. çatıyı etkileyen ve zorunlu şekilde uyulması gereken tasarım verileri çatı açılım seviyesinin üzerinde kalan sistemlerdir. 
ülke, bölge ve şehir açılım seviyeleri coğrafi ve iklimsel özellikler nedeni ile nasıl bir çatı yapılması gerektiğini belirler. şu halde çatı, tasarım stratejisi olarak uyulması zorunlu nitelikteki üst sistem tasarım verileri ile tasarımcının seçimine bağlı alt sistem verilerinin optimum sentezi şekilde ifade edilmektedir. 
çATı çEşiTLERi
 Kullanım çeşidine Göre çatı çeşitleri
 üzerinde Gezilebilen çatılar: Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ve ya kapalı otopark şekilde kullanılmak üzere tasarlanırlar.
 üstünde Gezilemeyen çatılar: Bu çatılar, düz yahut eğimli olabilecekleri gibi, sırf bakım ve onarım amacı ile üzerinde gezilebilir.
Yağış Suyunun Uzaklaştırılma şekline Göre çatı çeşitleri
 Dışa Akışlı çatılar: Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının dışına doğru aktığından bu çatılara dışa akışlı çatılar diyoruz.
 içe Akışlı çatılar: Yağış suları çatının türüne nedeniyle çatının içine doğru aktığından bu çatılara içe akışlı çatılar deriz.
 
 Eğimine Göre çatı çeşitleri
 Az Eğimli çatılar: Eğimleri %0’dan %’e kadar olan çatılar bu sınıfa girer.
 çok fazla Eğimli çatılar: Bu çeşit çatıların eğimi % ve daha büyük değerler alır.
 Değişken Eğimli çatılar: Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk bunun gibi yüzeylerin eğimleri 0-90o içinde değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.
 Kaplama Malzemelerine Göre çatı çeşitleri 
kullanılacak olan örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin çeşidine göre yapılır.
Kiremit kaplamalı, çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, bitüm kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, bitkisel taş kaplamalı, naturel kaplamalı, toprak kaplamalı çatılar.

Firma Satıcı Bilgileri

Örnek Gold Firma
0542 328 59 70Firmaya Git